Follow us on Facebook and Twitter
Home
Sustav Osiguranja Kvalitete za Neprofitne Organizacije - SOKNO Print
Share

 

Sokno

 Organizacija koja želi kvalitetno ispunjavati svoju misiju mora svojim korisnicima pružati dobre usluge, a istovremeno prema donatorima pokazati stručnost, transparentnost te dobro i racionalno upravljanje resursima. Sustav osiguranja kvalitete omogućuje organizacijama da prepoznaju i odgovore na potrebe svojih korisnika, kako im mogli pružiti odgovarajuću uslugu u skladu sa standardima, imajući pri tome pisane tragove. Sustav se primjenjuje kroz samoprocjenu i omogućuje organizacijama unutarnju procjenu načina upravljanja i usluga koje pružaju te im pomaže u provođenju potrebnih poboljšanja.

Udruga „Hepatos“ je početkom 2006. godine započela s primjenom SOKNO-a. Samoprocjenom u svih 12 područja kvalitete dobili smo sliku o tome koliko dobro radimo te odredili prioritetna područja u kojima trebamo raditi na poboljšanjima.

Ono što je ISSO standard u privredi, to je SOKNO u civilnom sektoru.

 

Linkovi

http://www.aed.hr/hr/story.asp?storyID=024

http://www.usaid.gov/stories/croatia/ss_cr_quality.html

http://www.usaid.gov/stories/croatia/ss_cr_quality.pdf

 
Copyright © 2006 - 2017 HULOH / CATIH "Hepatos" - Legal notice
Doverska 29, 21000 Split, Croatia Tel: +385 (0)21 45 99 88 Fax: +385 (0)21 45 99 89 E-mail: hepatos@hepatos.hr I admin@hepatos.hr